ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕູ ປ ນ...

ເບີໂທ: 021 217010

ແຟັກ: 021 217010

ເມວ: info@mpi.gov.la

        info.mpi2020@gmail.com

ເວັບໄຊ: www.mpi.gov.la

ແຜນທີ່ຈາກ Google map

ເບີໂທສາຍດ່ວນ: 1503

 

ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ວິໄສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ10ປີ (2016-2025)
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ