ກອງປະຊຸມຄະນຊີ້ນຳປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຄັ້ງທີ III

Aug 30, 2022 | Uncategorized @lo-la, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ການ ລົງທຶນຂອງລັດ ຄັ້ງທີ III ຂື້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ເຄັນອິຈິ ໂຄບາຢາຊິ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສ ປປ ລາວ ມີບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກຂະແໜງການຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ທ່ານ.

ຄະນະດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍສ້າງເປັນແຜນດຳເນີນງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ປີ 2022-2030, ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ ໄດ້ກ່າວໃນບາງຕອນຂອງບົດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ “ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາປະເທດ ຕາມທິດມີຄຸນນະພາບ, ມີຈຸດສຸມ, ຍຶນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ” ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງການ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ແມ່ນໜື່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ. ໃນຕໍ່ໜ້າລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ບໍ່ພາໃຫ້ເກີດໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ”ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື, ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບກະຊວງການເງິນ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ” ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງຂື້ນ. ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0425/ກຜທ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຊີ້ນຳປັບປຸງການຄຸ່ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບປະກັນສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກອົງການໄຈກາ ໂດຍຜ່ານໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ (PIMCAP). ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບແຜນດຳເນີນງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ແຕ່ປີ 2022 ຫາ 2030 ຊື່ງແຜນດໍາເນີນງານນີ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສ້າງ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາໂຄງການທີ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະການ ແລະ ເປົ້າໝາຍສະເພາະຂອງແຜນດຳເນີນງານສະບັບດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ ໄລຍະທີ 1 ແຕ່ປີ 2022 ຮອດກາງ ປີ 2024.