ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີ 2023 ແລະ ສ້າງແຜນປີ 2024 ສໍາລັບແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP)

May 16, 2024 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນງານການຮ່ວມມື (2022-2026) ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ມາຕິນ ເທີເຣີ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ      ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ 03 ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກຂອງແຜນງານການຮ່ວມມື ໄລຍະປີ 2022-2026 ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ຄື: ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງທົ່ວເຖີງ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 2 ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ການປົກຄອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ແທນ   ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 90 ກວ່າ ທ່ານ ໃນຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຜ່ານທາງອອນໄລ໌. ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກະຊວງຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ        ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ເຊີ່ງປີ 2023 ເປັນປີທີສອງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າແຕ່ລະແຜນງານ/ໂຄງການ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳປິ 2023 ແລະ ສ້າງແຜນວຽກ ປະຈຳປີ 2024 ຂອງແຕ່ລະແຜນງານ/ໂຄງການ ເປັນຂະບວນຟົດຟຶ້ນ. ສະນັ້ນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍຈະເປັນໂອກາດອັນດີ ທີພວກເຮົາຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ຂໍ້ສະດວກ, ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສ້າງແຜນວຽກ ປະຈຳປີ 2024 ລວມທັງ, ກົນໄກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ນາງ ມາຕິນ ເທີເຣີ, ຜູ້​ຕາງໜ້ອົງການ​ ​​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ກໍ່​ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ​ວ່າ: ກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນງານການຮ່ວມມື (2022-2026) ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນປີ 2024 ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ UNDP ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2024 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊາດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກອງປະຊຸມ NSEDP ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ຍຸດທະສາດຂະແຫນງການ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ພ້ອມດ້ວຍ   ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະນຳສະເໜີຜົນ ແລະ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະນໍາຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ວາລະ 2030 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.