ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລາວ-ຝຣັ່ງ

by | Mar 29, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ | 0 comments

ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2023 ທີ່ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນກາ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ປະຈໍາປີ 2023 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊິວ-ເລັງ ຈຸອໍ (Siv-Leng Chhour) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ​ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງ ໃນຂະແໜງການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການປົກຄອງ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບ 3​ ປີ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໃນປີ 2019. ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ມີການກໍານົດຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງການຮ່ວມມືລາວ-ຝຣັ່ງ ດັ່ງນີ້: ການພັດທະນາກະສິກໍາ, ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ,​ ການປົກຄອງ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທໍາ. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະກອບມີ ກະຊວງ, ຂະແໜງການ,​ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງຕໍ່ ສປປ ລາວ ມີສະເລ່ຍ 15 ລ້ານເອີໂຣຕໍ່ປີ; ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງ ເຊັ່ນ: ອົງການ AFD ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຮ່ວມກັບລັດຖະບານ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາ CIRAD,​ ສະຖາບັນ IRD, ອົງການ EFEO ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ.

ໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ​ກໍຕາມ, ແຕ່ອົງການ AFD ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາຊົນລະປະທານ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ການເພີ່ມທຶນສືບຕໍ່ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງຍຸຕິທໍາ.

ທ່ານ ຟຣອງຊົວ-ຊາວີເອ ດຸຍປອກເຊີ (Francois-Xavier Duporge) ຫົວໜ້າອົງການ AFD ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ໄດ້ນໍາສະເໜີກອບໃໝ່ສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ນ:​ ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ແລະ ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສໍາລັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.