ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ແລະ ຂົ້ວ 4 ແຫ່ງ ຂອງ ແຂວງເຊກອງ

by | Jan 5, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ວັນທີ 21 ທັນວາ2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ແລະ ຂົ້ວ 4 ແຫ່ງ ຜ່ານເຂດໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນເມືອງກະລຶມເກົ່າ- ເມືອງກະລຶມໃໝ່ ໄລຍະທາງ 48,85 ກິໂລແມັດ, ມູນຄ່າ 351.871.265.161 ກີບ ເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2022 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດໃນຮູບແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງເຂົ້າຮ່ວມແບບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  ທ່ານ ຮອງລັດຖະມັນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມັນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມັນຕີກະຊວງການເງີນ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມັນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມັນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມແມ່ນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ແລະ ຂົ້ວ 4 ແຫ່ງ ຜ່ານເຂດໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນເມືອງກະລຶມເກົ່າ-ເມືອງກະລຶມໃໝ່ ໄລຍະທາງ 48,85 ກິໂລແມັດ, ມູນຄ່າ 351.871.265.161 ກີບ ເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2022; ເນຶ່ອງຈາກຜ່ານມາສະພາບການແກ້ໄຂໜີສີ້ນໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງການສູນກາງ,  ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ ມີຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂໜີ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຫາແກ້ໄຂໜີ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບປົກກະຕິໄດ້ ເຖິງຜ່ານມາຈະມີການແກ້ໄຂແບບປົກກະຕິແລ້ວກໍ່່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງແກ້ໄຂ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ , ໂດຍວິທີການແກ້ໄຂທາງລັດຖະບານໄດ້ມີ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂໜີ້ດ້ວຍທັນຖະບັດແບບອ່ວຍໜີສາມແຈ ໂດຍໃຫ້ຊຳລະດ້ວຍທັນທະບັດໂດຍກົງ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານມາ 2 ຄັ້ງ ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ ເຫັນວ່າ ໂຄງການສືບຕໍ່ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ເຊິ່ງໃຫ້ໜີ້ສີນເພີ່ມຂຶ້ນ 2,500-3000 ພັນຕື້/ ປີ ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສີນຂອງລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສຳລະກັບ ທາງໂຄງການກໍ່ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ, ສຳລັບໂຄງການໃໝ່ໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຕອ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂອງໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໂຄງການ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ້ຽວຂອງ ລວມເຖິງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງ ເພຶ່ອຮັບປະກັນໃນຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະປະບັດໂຄງການໄດ້ ເພຶ່ອຮັບປະກັນການສຳລະໜີ້ສີນໃຫ້ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ.

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຍັງໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແຂວງເຊກອງທີ່ມີຄວາມສູ້ຊົນ ແລະ ບຸກບືນແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງແຂວງ ໂດຍແຂວງໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ມີຂອງແຂວງ ໂດຍທາງແຮງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນການໂຮມເອົາບັນດາກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງແຂວງ ຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າພາຍໃນແຂວງເພຶ່ອນຳມາພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານພາຍໃນແຂວງ ແຕ່ຕ້ອງປະເມີນຄືນເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບປະກັນເຖິງໝາກຜົນສູງສຸດທີ່ຈະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງ.