ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກລະຫວ່າງ ຝ່າຍລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

Jun 30, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂື້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ     ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມີ ຕະນະກະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ເຄຣມເມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2022 ໂດຍສະເພາະປຶກສາຫາລືການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນທ່າມກາງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ຍ້ອນປັດໃຈພາຍນອກ ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ແລະ ມາດຕະການ, ທາງອອກ ແລະ ກາລະໂອກາດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດດຶງການບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນກໍ່ຄືບູລິມະສິດການພັດທະນາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ລວມທັງຄວາມມຸງໝັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາ 2030, ສັນຍາປາຣີວາ່ດ້ວຍການປ່ຽງແປງດິນຟ້າອາກາດ (COP 26) ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ປະປ່ອຍໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ ຕາມທິດຍືນຍົງ (SDGs). ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງແມ່ນວ່າມາຮອດປະຈຸບັນຈະຜ່ອນຄາຍໃນລະດັບໃດໜື່ງແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍລວມ ແລະ ບາງຂະແໜງການ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບາງກຸ່ມຄົນຍັງບໍ່ທັນຟື້ນຕົວເທົ່າທີຄວນ. ນອກຈາກນີ້ປັດໃຈພາຍນອກເຊັ່ນ: ຕ່ອງໂສ້ການພະລິດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ການເພີ່ມຂື້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຄວາມກົດດັນເງິນເຟີ້ທົ່ວໂລກ,​ຄວາມສ່ຽງວິກິດດ້ານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ,​ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານດານເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ ລ້ວນແລ້ວຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີ່ມີຄວາມບອບບາງສູງລວມທັງ ສປປ ລາວ.

ໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮ່ວມກັນກຳນົດມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ບ່ອນອີງສຳຄັນໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແນ່ໃສການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີສະຖຽນສະພາບ, ມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜ້າໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຄືໃນໄລຍະຜ່ານມາ.