ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2023

May 16, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ 12 ພືດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມລາວ-ຫວຽດນາມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ທ່ານ ຮອງລັດກະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພຶ່ອປຶກສາຫາລື ດ້ານເນື້ອໃນຂອງຮ່າງຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2023 ເຊຶ່ງຮ່າງຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເອກະສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຈະໄດ້ແຈ້ງ ທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານບູລິມິສິດຕົ້ນຕໍ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2023  ແລະ ເພື່ອຈະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ທີ່ກຳນົດອອກ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິະບັດຢ່າງມີຜົນສຳເລັດສູງ, ນອກນັ້ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2023 ແມ່ນເປັນແຜນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະເປັນແຜນສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (20212025) ແລະ ເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງການຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (ດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ) ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ; ສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ-ເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ; ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອື່ນໆ.