ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

Jun 7, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

 

ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າກົມ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ເປັນເອກະພາບບັນດາວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຕົວເລກໃນບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ທີ່ຕິດພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ            ຊຸດທີ IX ໃນໄລຍະຜ່ ານມາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມ ຮ່າງບົດສະຫຼູບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ    ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022,  ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາ ໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການສະຫຼູບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ລວມທັງກວດກາຄືນບັນດາຕົວເລກຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ ທີ່ ສປປ ລາວກໍຄື          ໂລກ ພວມປະເຊີນສະພາບຜັນແປຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ຫນ້ອຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2022 ໂດຍສະເພາະ ການປະເຊີນບັນຫາລາຄານໍ້າມັນແພງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ພ້ອມກັນນີ້ຍັງຈະໄດ້ ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ໂດຍສຸມໃສ່ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມເພື່ອ ແກ້ ໄຂບັນຫາທີ່ຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (ດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ) ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢຼູ່ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ເປັນຮຼູບປະທາຫາຍຂຶ້ນ; ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫາດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບ ຕໍ່ການດໍາລົງຊິວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ;ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະບັນດາສິນຄ້າທີ່ມີການເຈລະຈາສັນຍາຊື້-ຂາຍ ກັບຕ່າງປະເທດ.