ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຂອງໂຄງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEADRM)

Jun 23, 2022 | Uncategorized @lo-la, ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຂອງໂຄງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEADRM),ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ,      ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນປະທານຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ, ມີ​ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ​ກົມ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ ແລະ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ການເງິນ ແລະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເປັນໂຄງການຊ່ວຍ ເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຈາກທະນາຄານໂລກ ມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດຈໍານວນ 56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ, ເປັນເງິນກູ້ຢືມ ຈໍານວນ 55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈໍານວນ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ປີ ແຕ່ປີ 2017-2024  ປະກອບດ້ວຍ 5 ໜ້າວຽກຫຼັກຄື: 1. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໂດຍແມ່ນການກໍ່ສ້າງຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ຄັນຄູປ້ອງກັນໍ້າຖ້ວມ, ເຊິ່ງມາເຖິງປະຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມຄວນໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍລວມແລ້ວ ອົງປະກອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມທາງນໍ້າ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ມາເຖິງປະຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 26,89 ເປີເຊັນ. 2. ປັບປຸງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ/ລະບົບອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ກຽມພ້ອມຕໍ່ໄພພິບັດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜົ້ງສາລີ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ປະຈຸບັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 21 ເປີເຊັນ, 3. ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຫລັງເຫດການໄພພິບັດ ວຽກງານນີ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 94,31 ເປີເຊັນ. ; 4. ການເຊື່ອມສານການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ເຂົ້າໃນຂະບວນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ວຽກບໍລິຫານໂຄງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ.  ແລະ 5. ກົນໄກການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຕໍ່ເຫດການໄພພິບັດ.​

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາອອກສ່ຽງໃຕ້ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ຈາກ 4 ກະຊວງທີ່ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆໃນການປະເມີນກາງສະໄໝທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022. ຜ່ານການລາຍງານ ເຫັນໄດ້ວ່າບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດີພໍສົມຄວນ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆໄດ້ໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍຍັງມີຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງແຕ່ລະກະຊວງຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມທຸກກໍາລັງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໄດ້ກ່າວໃນບາງຕອນຂອງບົດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ “ພວກເຮົາຍັງເຫລືອໄລຍະເວລາພຽງແຕ່ປະມານ 2 ປີເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍັງເຫລືອນີ້ ທຸກອົງປະກອບຈະຕ້ອງໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວ ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຳເລັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ທັນກໍານົດເວລາ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ້”.