ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືລະດັບສູງ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ປະຈຳປີ 2024

Jun 7, 2024 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2024, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພັກ ປະຈຳປີ 2024 ຂື້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ເຄຼເມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນະກະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຫ່ຽວກັບການທົບທວນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມຸມມອງທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ຂອງແຜນພັດທະນະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ.​ພ້ອມທັງ ຄວາມຄຶບໜ້າໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ.

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າການຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືລະດັບສູງ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2024 ໃນມື້ນີ້ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມເສດຖະກິດມະຫາພັກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ.