ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສສ ຫວຽດນາມ

by | Apr 6, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments