ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສສ ຫວຽດນາມ

Apr 6, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ