ກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງສະພາການເຕີບໂຕສີຂຽວ GGGI, ເກົາຫຼີໃຕ້, 24-29 ຕຸລາ 2022

Nov 10, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-29 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້, ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາ ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາຮ່ວມ ຄັ້ງທີ 15, ສັບປະດາການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ 2022 ແລະ ກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພະນະທ່ານ ບັນ ກິນມູນ, ປະທານອົງການ GGGI (ອາດີດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ) ແລະ ມີຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້້າຮ່ວມ ປະມານ 100 ທ່ານ

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງບັນດປະເທດ ສະມາຊິກ ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ສປປ ລາວ ໃນນາມປະເທດສະມາຊິກນັບແຕ່ປີ 2017 ໄດ້ລາຍງານທີ່ປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ການເຊື່ອມສານວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ເເລະ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກຳນົດຄາດໝາຍການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເປັນສູນໃນປີ 2050, ການກຳນົດຄາດໝາຍນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ ຫຼາຍຂື້ນ ພາຍໃນປີ 2030, ນະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳສີຂຽວ, ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະບົບປ່ຽນຖ່າຍແບັດເຕີລີສຳລັບລົດໄຟຟ້າ 2 ລໍ້ ແລະ ອື່ນໆ.  ພ້ອມກັນນີ້ ສປປ ລາວ ຍັງຈະໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ພະນະທ່ານ ບັນ ກິນມູນ, ປະທານອົງການ GGGI (ອາດີດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ), ຫົວໜ້າໃຫຍ່ອົງການ GGGI; ທ່ານ ຮອງປະທານ KOICA, ທະນາຄານພັດທະນາເກົາຫຼີ (Korean Development Bank), ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດດີໃນການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍສະເພາະການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າໃນການສົ່ງເສີມຕະຫຼາດກາກບອນ, ການສ້າງອາຊີບໃນຂະແໜງສີຂຽວ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສະອາດ ແລະ ການກ້າວສູ່ສີຂຽວວຢ່າງຍືນຍົງ.