ກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຄັ້ງທີ V

Mar 9, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2023 ທີ່ ໂດຮາ ປະເທດກາຕ່າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຄັ້ງທີ V, ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ນຳພາໂດຍ ພະນະທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນນີ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ໃນຫົວຂໍ້ ການລະດົມທຶນຂອບການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊື່ອມສານ (Integrated National Financing Framework – INFF) ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາທີ່ທົ່ວເຖິງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດການເງິນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຕາມຫຼັກການ INFF ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ, GGGI, ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ.