ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເນື່ອງໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 01 ມີຖຸນາ 2022 ແລະ ວັນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2022

Jun 16, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022, ທີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກອງ​ປະຊຸມ​​​ສຳມະນາ ເນື່ອງ​ໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 01 ມີຖຸນາ 2022 ແລະ ວັນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກວັນທີ 20 ພະຈິກ 2022 ຂື້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອງສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ວິໃສທັດການພັດທະນາເດັກລາວ ປີ 2030, ຄວາມສໍາຄັນຂອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊິດໍ ແລະ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໂດຍການກຳນົດແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ຊອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງຍຸກສະໄໝທີມິການຫັນປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານຮັບປະກັນການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງໂດຍສະເພາະແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານເຂົ້າໃນບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກໃນແຕ່ລະປີ ເປັນໂອກາດເພື່ອເປັນການສຶບຕໍ່ໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນິຕິກຳ ຂອງລັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະລວມທັງວຽກງານທີ່ກ່ຽວພັນກັບແມ່ນ ແລະ ເດັກ ກໍຄືສົນທິສັນຍາສາກົນ.