ກອງປະຊຸມ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

by | May 31, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ | 0 comments

ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປີດກອງປະຊຸມ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດຫມາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດກັບ ທ່ານ ນາງຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານຫົວຫນ້າກົມ, ຮອງກົມ  ແລະ ວິຊາການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພຶ່ອປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2006  ເຊິ່ງແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາກົດ ຫມາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຊຸກຍູ້, ປະກອບສ່ວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງລັດຖະບານ, ເປັນກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໄດ້ຖືກປັບປຸງມາແລ້ວ 4 ຄັ້ງ ,ສໍາລັບກົດຫມາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2016 ໄດ້ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໄດ້ 05 ປີ ໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດຫມາຍໃນປີ 2017 ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ ຈໍານວນ 348 ໂຄງການ, ມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 27 ຕື້ກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ (ສະເລ່ຍ 05 ຕື້ກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ), ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເຫັນໄດ້ເຖິງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການ ຄົ້ນຄວ້າ ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວຄືນ ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໃຫ້ມີ ຄຸນນະພາບ ປະກອບສວ່ນໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນການຟື້ນ ຟູເສດຖະກິດຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.