ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດCOVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ.

Aug 12, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 32/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ເມສາ2020 ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2020 ທີ່ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທືນ, ໂດຍ ການເປັນ ປະທານ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທືນ, ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ, ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວ, ບັນດາທ່ານຄະນະນໍາຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະພາກທຸລະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 10 ນະໂນບາຍ ແລະ 9 ມາດຕະການ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ທີລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງອອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ.

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງພາກທຸລະກິດເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ, ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍ່ພາກປະຊາຊົນ ແລະສັງຄົມ. ຄົ້ນຄວ້າບັນດາ ນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການເພື່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນຕໍ່ໜ້າລະຫວ່າງຜົນຂອງກອງປະຊຸມອັນສຳຄັນໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ນຳສະເໜີລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນ ເມສາ 2020 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ຜ່ານມາເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ວຽກງານການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະຟື້ນຟູເສດຖະກິດລາວໃນຕໍ່ໜ້າ.