ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດ ໂຄວິດ-19

by | Aug 13, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2020, ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຕີລາຄາຄືນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງອອກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ ດຳເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ   ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ  ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີບັນດາ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ຈະສຸມໃສ່ການຕີລາຄາບັນດາມາດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າກຳນົດທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຕໍ່ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຕ່າງໆເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຊຳລະສະສາງພັນທະຕ່າງໆ, ການຫລຸດຜ່ອນຄ່າບໍລິການພາກສັງຄົມ ແລະປະຊາຊົນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳ, ການສົ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ບັນຫາແຮງງານທີ່ກັບມາແຕ່ໄທ, ການດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່າວວ່າ:      ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 32/ນຍ, ຄະນະຂອງພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຶກສາຫາລືແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການດັ່ງກ່າວຫລາຍຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໄດ້ລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຜົນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ, ກອງປະຊຸມກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.