ກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)

by | Oct 20, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ  ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບທາງໄກ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ (ປະຈໍາສົກປີ 2017-2021) ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ແກຣມ ບັກເລ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ນຳສະເໜີບົດການທົບທວນທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະຜ່ານມາ (2017-2021) ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບສຳຄັນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້, ພ້ອມທັງທົບທວນເບິ່ງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ. ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃດທີ່ເປັນບົດຮຽນສຳຄັນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ການສ້າງແຜນຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນແບບຍືນຍົງ. ແລະ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງ ບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ຮອງປະທານ ກຳມະບານລາວ ແລະ ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າສະພາອຸດສະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ຊື່ງໄດ້ສະແດງເຖີງ ການຍັ້ງຍືນເຖີງແຜນສຳເລັດ ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ລາວ ກັບ ອົງການ ແຮງງານສາກົນ, ຊື່ງສະແດງເຖີງ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກຳທີໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ;