ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫວຼງ ຂອງໂຄງການ ລາວ033

Jun 16, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ມິຖຸນາ 2022,  ທ່ານ ກອງຄຳ ໄຊສົງຄາມ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈັດກອງປະຊຸມ ປະເມີນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫວຼງ ຂອງໂຄງການ ລາວ 033 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໂດຍການຕ້ອຮັບຂອງທ່ານ ຄຳສອນ ສະຫວັນນະເລີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມີວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປະເມີນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫວຼງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງຂະແຫນງແຜນການ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍເເຜ່ກ່ຽວກັບນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ວິທີການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຂ້າງໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.