ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຮ່ວມມື ປະຈໍາປີ 2022 ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ

Mar 29, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 27 ມີນາ 2023, ທີ່ໂຮງເເຮມລາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (GGGI) ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ GGGI ປະຈໍາ ປີ 2022 ຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ໂລວານ ເຟຼເຊີ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 60 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆໃນ ປີ 2022 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນວຽກປະຈໍາ ປີ 2023 ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມສານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວໃຫ້ໄປຕາມ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ GGGI ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນ: ການສະໜັບສະໜູນໃນຂົງເຂດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຕົວເມືອງສະອາດ; ການຮັບມືການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ການພັດທະນາຕະຫຼາດກາກບອນ; ການສໍາເລັດຈັດເວທີກອງປະຊຸມເຕີບໂຕສີຂຽວ ປະຈໍາປີ 2022; ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາຂອງ GGGI ແລະ ອາທິດສີຂຽວ; ສໍາເລັດບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະບົບປ່ຽນຖ່າຍແບັດເຕີລີສໍາລັບລົດຈັກ; ການມອບຮັບໂຄງການທົດລອງຫ້ອງການສີຂຽວຂອງ ກຜທ; ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບດັດຊະນີສີຂຽວ; ສໍາເລັດຮ່າງນະໂນບາຍອຸດສະຫະກໍາສີຂຽວ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກຂະແໜງການຮີບຮ້ອນເຊື່ອມສານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສີຂຽວເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍສະເພາະເເມ່ນການສົ່ງເສີມຂະແໜງການທີ່ມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານສະອາດ, ສິນເຊື່ອກາກບອນ, ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ, ການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດສີຂຽວ, ການລົງທຶນສີຂຽວ, ຕະຫຼາດແຮງງານສີຂຽວ ລວມທັງ ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າ GGGI ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ມີໂອກາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີຂຽວ ດ້ວຍການສົມທົບໃກ້ຊິດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການໃໝ່ໆ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນສີຂຽວ ໃນຂະ   ແໜງການບູລິມະສິດ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງພະລັງານ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດພ້ອມດຽວກັນນີ້.

ພ້ອມກັນນີ້, ທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບພິທີມອບ-ຮັບອຸປະກອນສໍາລັບໂຄງການທົດລອງຫ້ອງການສີຂຽວໃຫ້ ກຜທ ໃນພາກເຊົ້າຂອງມື້ດຽວກັນ ເຊິ່ງເປັນອີກກິດຈະກໍາໜຶ່ງທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ GGGI ເພື່ອສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ປັບປຸງການປະພຶດຂອງອົງກອນກໍ່ຄືພະນັກງານໃນການຍົກສູງຈິດສໍານຶກສີຂຽວໃຫ້ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ.