ກອງປະປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຜ່ານຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ

by | Sep 6, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

 

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2021, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ   ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຜ່ານຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຈາກທາງກອງເລຂາເຖິງຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດຢ່າງສັງເຂບ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກບັນດາທ່ານ ຕາມວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ກໍານົດໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນລະອຽດທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານທີ່ ຈະຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2021-2023) ແລະ ໃນໄລຍະນີ້ ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການເງິນ ແລະເງິນຕາຢ່າງໜັກ ບວກກັບ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີແນວໂນ້ມບໍ່ສິ້ນສຸດງ່າຍ.    ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ, ດັ່ງນັ້ນ ຜ່ານການໄປລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໃນອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ມີຫລາຍຄວາມເຫັນທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ເຮົາກໍານົດອອກໃນວາລະແຫ່ງຊາດນັ້ນ ເປັນຕົ້ນ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໄລຍະເວລາທີ່ຊັດເຈນ, ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ໂຄງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.