ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈັດຝຶກອົມຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວິເຄາະ-ວິໄຈ ບົດບາດຍິງຊາຍ

May 16, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນ​ວັນທີ 27-28 ເມສາ 2022 ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົມຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວິເຄາະ-ວິໄຈ ບົດບາດຍິງຊາຍໂດຍການ​ໃຫ້ກຽດເປັນ​ປະ​ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ພັນຈິນດາ ເລັ່ງສະຫວັດ, ຮອງປະທານຄະນະ​ກໍາມາ​ທິການ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າຂອງ​ແມ່ຍິງ​ ແລະ ​ແມ່-​ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ມາລຽມ ເອຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ  ປະຈຳ ສ ປ ປ ລາວ (UNFPA), ເຂົ້າຮ່ວມ​ພິ​ທີໃນຄັ້ງມີບັນດາທ່ານ ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະກົມ, ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ, ຮອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າກົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ​ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງ ຜທ ​ແລະ ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ ກະຊວງ ຜທ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງໝົດ ຈຳນວນ 45 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້: ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວິເຄາະ-ວິໄຈ ບົດບາດຍິງຊາຍ ວ່າມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ ເຮົາຈະວິເຄາະ-ວິໄຈ ໃນຮູບແບບໃດ ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຜະລິດຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງນະໂຍບາຍ ຫຼື ນິຕິກຳ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ການການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະກະກຽມວຽກງານການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະແມ່ເດັກ ໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 5 ປີ (2022-2026) ຕາມແຜນແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້.