ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ ແບບທາງໄກ ລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI)

Nov 1, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021, ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ ແບບທາງໄກ ລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງໂຊ ສ.ເກົາຫຼີ. ຝ່າຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຝ່າຍ GGGI ແມ່ນນໍາໂດຍ ທ່ານ Gerhard O’Donoghue, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI). ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາທ່ານ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມແຜນການ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ປະຈໍາສປປ ລາວ ເຂົ້້າຮ່ວມ.

ກອງພົບປະ 2 ຝ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆ ຂອງສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ໃນ ສ ປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ. ຜ່ານການສົນທະນາປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຕໍ່ໜ້າ. ທ່ານ ນ. ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະ ການເຊື່ອມສານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ໂຄງການອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ. ນອກນັ້ນ, ກໍໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (GGGI) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານ ແລະ ດ້ານວິຊາການແກ່ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການສ້າງໂຮງງານລີໄຊໂຄຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຊື້-ຂາຍອາຍກາກບອນ ແລະ ອື່ນໆ.