ການລົງນາມໃນພິທີເຊັນສັນຍາສຳປະທານ (CA) ໂຄງການເຂຶ່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຊໍາ 1A, ເມຶອງຊຳໃຕ້, ແຂວງຫົວພັນ

by | Dec 9, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນ ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021, ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສຳປະທານ (CA) ໂຄງການເຂຶ່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຊໍາ 1A, ເມຶອງຊໍາໃຕ້, ແຂວງຫົວພັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ໍາຊໍາ 1A ຈໍາກັດ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ,  ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່, ທ່ານ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ Ho Ngoc Thach ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ໍາຊໍາ 1A ຈໍາກັດ, ທ່ານ Dang Khanh Quyen ຮອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ ໄຟຟາ ຈູງເຊີນ, ທ່ານ ບຸນເລີດ ສິນລາດຊະວົງ ຮອງອຳນວຍການ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານຈຳກັດຜູ້ດຽວກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ການລົງນາມໃນພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໃບມອບສິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 190/ນຍ, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2021 ທີ່ມອບສິດໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວເຊັນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ຫົວພັນແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ ບໍລິສັດເຊັນໂດຍ ທ່ານ Ho Ngoc Thach ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ໍາຊໍາ 1A ຈໍາກັດເຊັນເປັນພະຍານໂດຍທ່ານ Dang Khanh Quyen ຮອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ ໄຟຟາ ຈູງເຊີນ, ທ່ານ ບຸນເລີດ ສິນລາດຊະວົງ ຮອງອຳນວຍການ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານຈຳກັດຜູ້ດຽວ