ການລົງນາມໃນພິທີເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU)ສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າຟະລັງງານລົມ

Jan 27, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນ ວັນທີ 20 ມັງກອນ  2022, ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU)ສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າຟະລັງງານລົມຢູ່ເຂດເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 81,700 ເຮັກຕາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ Impact Energy Asia Limited (IEA)ໃນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,  ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ບໍລິສັດ Impact Energy Asia Limited (IEA) ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ການລົງນາມໃນພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໃບມອບສິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 215/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2021 ທີ່ມອບສິດໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວເຊັນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍ ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທ່ານ ສາກົນ ພອນປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ ບໍລິສັດເຊັນໂດຍ ທ່ານ ນ ພາລາໄດ ສືບມາ ກຳມະການບໍລິສັດ Impact Energy Asia Limited (IEA), ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍ ທ່ານ ວໍຣະມົນ ຂຳຂະນິດ ປະທານເຈົ້້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານບໍລິສັດ Impact  Electrons Siam,