ການຮ່ວມມືດ້ານການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ສປປ ລາວ 2022 ຈັດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະເທດລາວ

Dec 6, 2022 | Uncategorized @lo-la, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ການຮ່ວມມືດ້ານການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ-ລາວ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການ ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງກະຊວງການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພະລັງງານ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຫ່ງ ສປປ ລ ງານດັ່ງ ກ່າວແມ່ນຈັດໂດຍ ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ-ການລົງທຶນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOTRA).

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະການເປັນການຮ່ວມມືດ້ານການເຕີບໂຕສີຂຽວຄັ້ງທຳອິດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມາທິການວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນກາງຂອງກາກບອນ (Carbon Neutrality) ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນເດືອນຕຸລາ 2022 ແລະ ເປັນການລິເລີ່ມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (GHG) ໂດຍການແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍັງລວມທັງການຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງການການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນລະດັບ ລັດຖະບານກັບລັດຖະບານ ແລະ ທຸລະກິດກັບທຸລະກິດ, ເຊິ່ງຄວາມເປັນກາງ ຂອງກາກ ບອນ ໝາຍເຖິງ ການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກ (CO2) ເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ເທົ່າກັນກັບ ອາຍກາກໂບນິກ ທີ່ຖືກດູດຊັບໂດຍຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ວິທີການອື່ນໆ.

ທ່ານ ຄິມ ໂດ ຮັນ (Mr. kim Do Hun), ຜູ້ອຳນວຍການ ທີມງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ປະຈຳກະຊວງການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພະລັງງານ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ; ທ່ານ ຄິມ ຈອງ ວອນ (Mr. Kim Jong Won), ຫົວໜ້າກົມເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງອົງການ KOTRA, ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 8 ບໍລິສັດເອກະຊົນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມງານຮ່ວມມືການເຕີບໂຕສີຂຽວ 2022 ທີ່ແຂວງຮ່າໂນ້ຍ, ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2022.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳເຫັນຂອງການຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ສີຂຽວ. ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າວ່າ: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ເໝາະສົມໃນການດຳເນີນການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ລັດຖະບານ ລາວຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ສປປລາວ ບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນພາຍໃນປີ 2050. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້, ພວກເຮົາວ່າຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດຈາກ ສ.ເກົາຫຼີຕື່ມອີກ.

ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຟັງບັນຍາຍກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປີ2030 ກັບຕົວແທນລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈາກສ.ເກົາຫຼີ ຈາກ ທ່ານ ອຸລາ ສົມຈັນມະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະເພັງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ປອ ທຸມທອນ ວົງວິສຸກ ຫົວໜ້າພະແນກ REDD+, ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານນາງ ສຸພານີ ເຮືອງແກ້ວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທາງບົກ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ໂຄງການຂົນສົ່ງທັນສະໄໝ ເພື່ອບັນລຸຄວາມເປັນກາງຂອງກາກບອນ ແລະ ທ່ານ ຄິມ ໂດ ຮັນ ກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ວາລະ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບການເປັນກາງທາງກາກບອນ. ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນ 18 ປະເທດເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາ ຂອບການຮ່ວມມືດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດກັບ ສ. ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຂອບການຮ່ວມ ມືດ້ານການປ່ຽນ ແປງ ດິນຟ້າອາກາດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ນອກນັ້ນ ທ່ານ ຄິມ ຈົງ ວອນ ຈາກອົງການ KOTRA ແລະ ທ່ານ ຊອຍ ຊັອກ-ໃຈ (Choi Seok-jai), ຜູ້ຈັດການສູນ CDM Certificate ຂອງອົງການພະລັງງານ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເວົ້າເຖິງແຜນການໃນອະນາຄົດທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ ບັນດາໂຄງການ ການລົງທຶນເພື່ອການເຕີບ ໂຕສີຂຽວລະຫວ່າງ ປະເທດ  ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກສູ່ບັນຍາກາດ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ທະວີຊັບ ວິສະວະກຳພະລັງງານ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ESG Partners ເພື່ອພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ປະເມີນ ແລະ ສຳຫຼວດທ່າແຮງການລົງທຶນຮ່ວມກັນ ໃນຂະແໜງການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນລາວ ແລະ ໄດ້ຈັດງານ Green Growth Business Plaza ເຊິ່ງເປັນການຈັດກອງປະຊຸມແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງລະຫວ່າງບໍລິສັດລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຈຳນວນການປະຊຸມທັງໝົດແມ່ນ 46 ການປະຊຸມ.