ການເຄື່ອນໄຫວ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນຢູ່ເຂດບ້ານວຽງໃໝ່, ບ້ານກຳປອນ ແລະ  ເຊັນສັນຍາ ສຳປະທານ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນ ຢູ່ເຂດບ້ານນໍ້າຟ້າ, ບ້ານນໍ້າກ້ຽງ, ບ້ານນໍ້າເສືອ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນຢູ່ເຂດບ້ານວຽງໃໝ່, ບ້ານກຳປອນ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ສຳປະທານ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນ ຢູ່ເຂດບ້ານນໍ້າຟ້າ, ບ້ານນໍ້າກ້ຽງ, ບ້ານນໍ້າເສືອ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກຳໝູນວຽນອັດສະລິຍະ ອາຊີໂປຕາສ ສາກົນ ໃນເນື້ອທີ 2.000 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກຳໝູນວຽນອັດສະລິຍະ ອາຊີໂປຕາສ ສາກົນ ໃນເນື້ອທີ 2.000 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ.