ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານໃຫຍ່ຂອງສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ໍານັບຄະນະນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Aug 1, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງຫນ້າໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ນາງ ເຮເລນາ ແມັກແຫຼວ (Ms. Helena Mcleod) ແລະ ທ່ານ ນາງ ອະຊາລາ ແອັບບີຊິງ (Ms. Achala Abeysinghe), ຫົວຫນ້າຮັບຜິດຊອບຂົງເຂດອາຊີ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ ສາກົນ (Director of Asia, GGGI), ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານໃຫ່ຍຂອງສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ  ແລະ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມເຂົ້້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການເຂົ້າພົບປະຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ທ່າເເຮງ ແລະ ກາລະ ໂອກາດຂອງແຜນງານການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືໃຫ້ແຫນ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ. ເຊິ່ງໃນການ ສົນທະນາປຶກສາຫາລື, ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຫມາກຜົນສໍາເລັດ ຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ ເຊິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກ GGGI ໃນປີ 2017, ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ກໍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນ ສໍາເລັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງໃນຕົ້ນປີ 2019. ນັບຕັ້ງເເຕ່ການຮັບຮອງ ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຫນ້າເຊື່ອມ ສານວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນ ເເຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ ການວາງແຜນທີ່ຄໍານຶງເຖິງຫຼັກການສີຂຽວ, ຈົນໄປຮອດຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊິ່ງຫ້ອງການ GGGI ປະຈໍາລາວ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ມີໂຄງການຮ່ວມກັບ ຂະເເຫນງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ, ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະເເຫນງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່, ຂະເຫນງອຸດສາຫະກໍາແລະ ການຄ້າ ແລະ ຂະແຫນງການອື່ນໆທີ່ປິ່ນອ້ອມ ໂດຍນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານ: 1.) ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວ; 2) ການສຶກສາທ່າເເຮງຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ; 3) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບປຸງບໍາບັດນ້ໍາເປື້ອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ; 4) ການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາສີຂຽວ; 5.) ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສີຂຽວ ແລະ 6) ການຄດຄະເນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, 7) ສິນເຊື່ອກາກບອນ, ໃນໂອການທີ່ໄດ້ພົບປະຄັ້ງນີ້ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເເດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ກະຊວງ ຜທ ໃນການເຊື່ອມສານວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶນໃນທຸກລະດັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ.