ຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຜທ ເປັນກຳລັງແຮງສໍາຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງ

May 2, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ຊາວ​ໜຸ່ມກະຊວງ ຜທ ຖືເປັນກ້ອນກຳລັງແຮງສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ບັນດາ​ກົມ​ ແລະ ທຽບ​ເທົ່າ​ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງ​ ຜທ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ ຜທ, ​

ເຊິ່ງທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2023 ເຖິງວ່າຊາວໜຸ່ມກະຊວງໄດ້ເປັນກໍາລັງປະຈັນບານສໍາຄັນໃນການຮັບໃຊ້ວຽກວິຊາສະເພາະດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ແລະ ຄະນະປະສານງານລະດັບຊາດການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ປີ 2021-2030ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ສໍາເລັດການກໍານົດແຜນວຽກໃນການສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025); ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບກຳມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2023, ຄົ້ນຄວ້າ (ຮ່າງ) ດຳລັດ ແລະ ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາ ປີ 2023;ຄົ້ນຄວ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ແມ່ນສໍາເລັດບ້ວງລົງທຶນປົກກະຕິຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ 17 ແຂວງ (01 ແຂວງ ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ);ຈັດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານປະເມີນຜົນໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ;ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ຢູ່ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ; ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ (advisoryboard Meeting) ປະຈໍາປີ 2022 ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຄັ້ງທີ 4 (NIPN IV) ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເພື່ອເຊື່ອມເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ອອກໃບອະນຸຍາດແລະຕໍ່ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຈຳນວນ 11 ບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຈໍານວນ 57 ບໍລິສັດ;ຄົ້ນຄວ້າວຽກງານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນການຂໍອະນຸມັດແຜນນໍາເຂົ້າປະຈຳປີ ສຳລັບວັດຖຸປະກອນ, ພາຫະນະກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາງກົງ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບທີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນທັງໝົດ 72 ບໍລິສັດ; ໃນນັ້ນ, ອະນຸຍາດແຜນນໍາເຂົ້າປະຈໍາປີ 30ບໍລິສັດ; ແຜນນໍາເຂົ້າເພີ່ມເຕີມ 4 ບໍລິສັດ; ໃບອະນຸຍາດ IM8 12 ບໍລິສັດ; ໃບອະນຸຍາດນໍາອອກຄືນ 8ບໍລິສັດ; ໃບອະນຸຍາດລຶບລ້າງປ້າຍພາຫະນະ 14 ບໍລິສັດ; ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕໍ່ການສະເໜີຂໍກ້າວເຂົ້າສູ່ສັນຍາສຳປະທານໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນແລວໃໝ່ແຕ່ຂົວຂ້າມນໍ້າງື່ມ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຂົວຂ້າມນໍ້າງື່ມບ້ານປາກກະຍຸງ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຂດສະເໜີຂໍສຳປະທານສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ຫາຍາກ ໃນເນື້ອທີ່ 50 ກິໂລຕາແມັດ ຢູ່ເຂດບ້ານພູວຽງ, ບ້ານພູຫຼວງ ແລະ ບ້ານພູດານ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ ຂອງບໍລິສັດລາວການຄ້າ ແລະ ການ ລົງທຶນ ຢວນໄທ້ ຈຳກັດ; ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດ ແຮ່ຄຳ, ທອງ, ເງິນ, ເຫຼັກ, ຊືນ, ສັງກະສີ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນ ຢູ່ເຂດເມືອງຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ ຂອງບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ;ໃນໄລໄຕມາດຂອງປີ 2023 ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄດ້ທັງໝົດ 6 ບໍລິສັດ ມີທຶນທັງໝົດ 3,1 ລ້ານໂດລາ, ມີທຶນຈົດທະບຽນ 2,69 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ 3 ບໍລິສັດ ມີທຶນທັງໝົດ 2 ລ້ານໂດລາ, ທຶນຈົດທະບຽນ 2 ລ້ານໂດລາ, ເຂດກວມລວມໄຊເຊດຖາ 2 ບໍລິສັດ ມີທຶນທັງໝົດ 600.000 ໂດລາ, ທຶນຈົດທະບຽນ 390.000 ໂດລາ ແລະ ເຂດວຽງຈັນໂລຊິດສະຕິກພາກ 1 ບໍລິສັດ ມີທຶນທັງໝົດ 500.000 ໂດລາ, ມີທຶນຈົດທະບຽນ 300.000 ໂດລາ; ສາມາດເກັບພັນທະມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ17.8 ຕື້ກວ່າກີບ; ສຳເລັດການສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນຂະແໜງຜະລິດອົງປະກອບສິ້ນສ່ວນສາຍໄຟຂອງລົດຍົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງບໍລິສັດ Pakard Korea Inc ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ສຳເລັດການລາຍງານທ່ານ ລມຕ ກ່ຽວກັບການຂໍສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ຽວກັບການ ອອກທະບຽນວິສະຫະກິດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ, ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດພິທີວາງສີລາລືກ ໂຮງແຮມແຄນຄູ່ ໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ ຢູ່ບ້ານທ່າຄໍ້ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ; ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ ຈາກ 20% ຂຶ້ນເປັນ 60% ຂອງທ່າທຽບເຮືອ 1, 2 ແລະ 3 ຢູ່ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ ທີ່ ຫຄຮລ-ຫວ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 45 ປະຈໍາປີ 2023; ສຳເລັດການຄິດໄລ່ຜົນການຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ຄາດຄະເນຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດເບື້ອງຕົ້ນປີ 2023, ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານໂຄງການ ARISE Plus ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດການບໍລິການໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີຂໍ້ມູນມານຳໃຊ້ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວທີ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດ ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ກໍຄືການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; ເຮັດ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວາ​ລະ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ການ​ເງິນປີ 2022 ແລະແຜນນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ 2023 ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ ຫ້ອງ​ການກະຊວງ ​ຜ​ທ ແລະ ປະກອບສ່ວນວຽກວິຊາສະເພາະອື່ນໆອີກ.

ທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບ​ວຽກ​​ຂະ​ບວນການ​ ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປະກອບສ່ວນ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ຕາມ​ສຳນັກງານ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ວັນ​ບຸນ​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພັກ, ຂອງ​ຊາດ ​ແລະ ຕາມ​ຂະ​ບວນການ​ລວມຂອງ ​ກະຊວງ; ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ພະນັກງານ​ ພາຍໃນກະຊວງ ໃນເວລາ​ເຈັບ​ເປັນ ເປັນປົກກະຕິອອກແຮງງານລວມເພື່ອອະນາໄມສະຖານທີ່, ສໍານັກງານຫ້ອງເຮັດວຽກ ຂອງກະຊວງ ຜທ ໃນການຕອນຮັບວັນສໍາຄັນຂອງພັກ, ຂອງຊາດ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອຊ່ວຍສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “68 ປີມີໄຊ ຊາວໜຸ່ມລາວຮ່ວມໃຈ ຕະລຸມບອນບໍລິຈາກເລືອດ” ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;ສ້າງຂະບວນການກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ ທັງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງເປັນປົກກະຕິ; ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ກະຊວງ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ​ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຂໍ້​ແຂ່ງ​ຂັນ 4 ບຸກຂອງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ລາວ ປະຈຳ​ປີ 2021 ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ກຜທ ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກປະຈໍາປີ 2021.