ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ່ມຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB

May 16, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ Sameer Kumar Khare (ຊາເມຍ ກູມາ ແຄ) ຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ່ມຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB.

 

ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສືກດີໃຈ, ຕໍ່ການມາເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ Sameer Kumar Khare (ຊາເມຍ ກູມາ ແຄ) ຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ່ມຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ທີ່ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໃນແຕ່ລະໄລຍະ ອັນ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືໄລຍະ 5 ປີ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສົກປີ 2017-2021  ກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າສະເລ່ຍແລ້ວທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ປະມານ 65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ. ໃນປະຈຸບັນໂຄງການທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ມີ 24 ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 829.06 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແບ່ງອອກເປັນເງິນກູ້ ມູນຄ່າ 470.69 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມູນຄ່າ 358.36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ໃນປະຈຸບັນທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກໍ່ຢູ່ໃນຊວງກະກຽມແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມມືໄລຍະໃໝ່ກັບ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຄວາມລ່າຊ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກວ່າພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະຊຳລະສະສາງດອກເບ້ຍກູ້ຍືມທີ່ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນໄລຍະຖືກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ Covid19.

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຕ້ອງການ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອຮັບມືກັບການຟື້ນຟູສະພາບເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດ Covid 19 ແລະ ບັນຫາເລັ່ງດ່ວນທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວແນວໃດແດ່: ສຳລັບທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວຽກງານກະສິກຳເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນກວມເອົາ 60% ທາງດ້ານກະສິກຳ ສະເໜີໃຫ້ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານກະສິກຳ, ວຽກງານຂະແໜງ ການສຶກສາ (ການພັດທະນາວຽກງານອະຊີວະສຶກສາ), ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະໃໝ່ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ່ 9 ທ່ານຄິດວ່າສຳລັບ ກະຊວງ ຂອງທ່ານອັນໃດ ເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປັບປຸງແນວໂນ້ມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະກາງ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ: ເຊິ່ງໄລຍະກາງ ກໍ່ແມ່ນ ຈະເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການຜະລິດພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ປະ ກອບການ ພາກເອກະຊົນ ໃນການດຶງດູດ ອຸດສາຫະກຳ ເຂົ້າມາ ໃນເຂດເສດຖະກິດຕ່າງໆ ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດເພື່ອ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ບັນດາການປຸງແຕ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງເປັນອັນສຳຄັນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃຫ້ກັບຄືນມາໄດ້ໃນໄລຍະກາງນີ້. ນອກ ຈາກນີ້, ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໄລຍະ 2021-2023 ແມ່ນ ຂໍ້ລິເລີ່ມ ອັນໜື່ງ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງລະບຽບການ ເພື່ອແທດເໝາະກັບວຽກງານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ເຊິ່ງຂະແໜງການໃດ ທີ່ບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ເຊັ່ນ ດ້ານນິຕິກຳ, ດ້ານການປະສານງານ ແລະ ດ້ານການຊຸກຍູ້ຂະແໜງ ການເສດຖະກິດ ເຊິ່ງໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໄລຍະ 2021-2023 ໄດ້ຍຶດເອົາເປັນພື້ນຖານ ໃນການຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ ເສດຖະກິດໄລຍະກາງ ແລະ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າວຽກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ພະຍາຍາຍາມຊຸກຍູ້ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດເປັນພື້ນຖານ ທາງດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ.