ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍພັດທະນາໂຄງການແຮ່ທອງ-ຄຳ ຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນີ້ງຈຳກັດ.

Jan 25, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

 

ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2022 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ  ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບທາງໄກ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍພັດທະນາໂຄງການແຮ່ທອງ-ຄຳ ຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນີ້ງຈຳກັດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ແລະ ມີທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງີນ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,  ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມ້າຍນີງ ຈຳກັດ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຮັບຟັງການລາຍງານ  ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມ້າຍນີງ ຈຳກັດ ໃນການຂໍພັດທະນາໂຄງການແຮ່ທອງ-ຄຳ  ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງ ຫ່າງຈາກໂພນສະຫວັນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ປະມານ 5-10 ກມ; ເຊິ່ງເປັນເຂດພື້ນທີ່ສໍາປະທານ ເພຶ່ອການສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ MEPA  ຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມ້າຍນີງ ຈຳກັດ.