ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກຳນົດເງື່ອນໄຂເຈລະຈາການອະນຸຍາດລົງທຶນ ປູກຕົ້ນປໍແກ້ວ ເພຶ່ອນຳໃຊ້ທາງການແພດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ(ໄລຍະທົດລອງ)

Jan 19, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

 

ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ  ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບທາງໄກ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກຳນົດເງື່ອນໄຂເຈລະຈາການອະນຸຍາດລົງທຶນ ປູກຕົ້ນປໍແກ້ວ ເພຶ່ອນຳໃຊ້ທາງການແພດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ(ໄລຍະທົດລອງ) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ແລະ ມີ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງີນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,  ຫົວໜ້າກົມເລຂາ, ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເງື່ອນໄຂເຈລະຈາການອະນຸຍາດລົງທຶນ ປູກຕົ້ນປໍແກ້ວເພຶ່ອນຳໃຊ້ທາງການແພດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ(ໄລຍະທົດລອງ) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 6 ມາດຕາ ເຊິ່ງ ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງ ກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງທີ 4 ມັງກອນ 2022 ທີ່ມອບສິດໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວແມ່ນເພຶ່ອກຳນົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການອະນຸຍາດ ເຮັດທົດລອງປູກຕົ້ນປໍແກ້ວ ເພາະພຶດດັ່ງກ່າວ ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ກ້ານ, ໃບ, ເມັດ ຫຼືສານສະກັດຈາກພຶດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໃນອຸດສະຫະກຳການແພດ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄຶ່ອງດື່ມ, ເຄຶ່ອງສຳອາງ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນລາຄາສູງ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສາກົນ, ທັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ; ແຕ່ສຳລັບ ສປປ ລາວເອງ ພຶດຊະນິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງຖືເປັນພຶດຊະນິດເສບຕິດ ແລະ ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ລັດຖະບານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້, ຄອບຄອງ ແລະ ຫ້າມທຸກການເຄຶ່ອນໄຫວ, ສະນັ້ນກ່ອນຈະສາມາດອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບພຶດຊະນິດນີ້ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປັບປຸງບັນດາເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ.