ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ນຳພາຄະນະລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ

by | Nov 25, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນໄລຍະ ວັນທີ 15-16 ພະຈິກ 2020, ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ນຳພາຄະນະລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ເພື່ອ ປະເມີນສັນຍາຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສາມຫລ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງພາກລັດ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ  30 ກວ່າທ່ານ ແລະ ຢ້ຽມຢາມເບິ່ງກິດຈະການລ້ຽງງົວ ເພື່ອປ້ອນຕະຫລາດພາຍໃນເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ.