ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຈລະຈາການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນ

by | Oct 7, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຈລະຈາການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ຊຶ່ງມີຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍເຢຍລະມັນນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຄລາວ ຊຸບ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຂອງກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງເຢຍລະມັນ. ອີງໃສ່ ສະພາບການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທ່ານ ຄລາວ ຊຸບ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ແທນຝ່າຍເຢຍລະມັນຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດເດີນທາງມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກແທນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທັງສອງລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືອັນໃກ້ຊິດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີຢູ່ ລວມທັງບັນດາໂຄງການໃໝ່ທີ່ໄດ້ເຈລະຈາໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການຮ່ວມມືອັນຍາວນານລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດມີຜົນກະທົບແບບຍືນຍົງຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ ບົນພື້ນຖານທີ່ ກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງເຢຍລະມັນ ຈະໄດ້ຢຸດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄົດ. ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ. ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງ ສ. ເຢຍລະມັນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນລໍ້າຄ່າແກ່ ສປປ ລາວ”.  ທ່ານ ຄລາວ ຊຸບ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກພູມໃຈ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດທີ່ທັງສອງລັດຖະບານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນດ້ານການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ ຈົນເຖິງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້”.

ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ.  ສໍາລັບປີ 2020 ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 26.5 ລ້ານເອີໂຣ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ລະຫວ່າງສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເຢຍລະມັນ.