ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ.

Aug 10, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ ປີ 2020, ການເຊື່ອມສານຍຸດທະສາດສີຂຽວເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະເປັນການພັດທະນາທີ່ນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຈຳກັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ ແລະ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວໂລກປະຈຳລາວ. ທ່ານ ແຟຣງ ລິດຊເບີເມນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສະຖາບັນເຕີບໂຕສີຂຽວໂລກ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນ ມີຫຼາຍຄົນມັກຈະເວົ້າວ່າ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ແຕ່ແນວຄວາມຄິດນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວໃນປະຈຸບັນນີ້, ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດສີຂຽວ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນດີກັບສິ່ງ ແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.