ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ເປັນປະທານພິທີປະກາດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ(Launch Event for Team Europe Strategy).

Jan 5, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ມີ ພິທີປະກາດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ(Launch Event for Team Europe Strategy). ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນຊີຊຽງໃຫມ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນ ອີນາ ມາຈິວລີໂອນິເຕີເອກອັກຄະລັດຖະທູດ EU ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU, ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມພິທີເປີດຕົວຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມືຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2021-2025; ສປປ ລາວ ແລະ ເອີຣົບໄດ້ມີສາຍພົວພັນທາງການທູດ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 ແລະ ລັດຖະບານລາວ ກໍ່ໄດ້ຕີລາຄາສູງ  ແລະ ໃຫ້ເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາ ສປປ ລາວ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດ; ດັ່ງນັ້ນ, ພິທີເປີດຕົວຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມືຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (2021-2025) ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້ ຈິ່ງຖືເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມື ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນການຮ່ວມມືໃນຫລາຍດ້ານ ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໝາຍເຖິງການແລກປ່ຽນທັກສະ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ທີ່ເໝາະສົມກັບອະນາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສ ປ ປ ລາວ ກ້າວສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ.