ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບຕົວແບບ ຢູ່ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ

by | Nov 1, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ  ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບທາງໄກ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບຕົວແບບ ຢູ່ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກ ຄັ້ງທີ II ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຮ່ວມື ລາວ-ຫວຽດນາມ, ໂດຍມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ,ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບຕົວແບບ ຢູ່ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກ ຄັ້ງທີ II ເຊິ່ງແມ່ນຂອງຂັວນຂອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມມອບໃຫ້ ໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ສັນຖະວະໄມຕີ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09-10 ສິງຫາ 2021ທີ່ຜ່ານມາ  ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການ ສ້າງໃນຄັ້ງນີ້ ເພຶ່ອເປັນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ ຕົວແບບ ຢູ່ເມືອງໜອງບົກແຂວງຄໍາມ່ວນ; ເຊິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ 3 ແຍກທາງລ້ຽວເຂົ້າໄປຫາ ອະນຸສອນສະຖານ ປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ທີ່ເຄີຍເປັນເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງເພິ່ນໃນອາດີດ ແລະໄດ້ປຶກສາຫາລື ຕໍ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະສະຫາຍ ໃນຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ (ກອງເລຂາ) ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ເປັນເອກະພາບ:  ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງຄະນະຊີ້ນໍາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ການຮັບຮອງວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ ແລະ ເປັນເອກະພາບຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 01 ໃນ 03 ແຜນຜັງລວມ ຂອງ ໂຮງຮຽນສາມັນຕົວແບບ ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ວາງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເປັນບັນທັດຖານ ໃນການກວດກາຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນ ກໍ່ຄືເຕັກນິກໃນການກໍ່ສ້າງຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໃນຄັ້ງນີ້.