ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຕິດຕາມ-ກວດກາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຫ້ວຍວັງເຫ

by | Nov 13, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2020, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ອ່າງເກັບນ້ຳຫ້ວຍວັງເຫ ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານອ່າງເກັບນ້ຳຫ້ວຍວັງເຫ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນງານຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ແຜນງານຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ສົກປີ 2012-2013 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີມູນຄ່າທັງໝົດ 387,38 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກເປັນ 3 ໄລຍະ, ໃນນີ້ ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະທີ 1 ກ່ອນ ຈຳນວນ 120 ຕື້ກີບ ແຕ່ປີ 2012-2020 ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 40%.

ຊົນລະປະທານແຫ່ງນີ້ ມີເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ 880 ເຮັກຕາ ເປັນໂຄງການແບບໄຫລເອງ ເຊິ່ງສາມາດເກັບກັກນ້ຳໄດ້ 37 ລ້ານແມັດກ້ອນ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2.500 ເຮັກຕາ, ນາແຊງ 1.500 ເຮັກຕາ ແລະ ການຜະລິດພືດລະດູແລ້ງ 1.000 ເຮັກຕາ ໂດຍມີປະຊາຊົນ 1.700 ກວ່າຄອບຄົວໃນ 3 ບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ນອນຢູ່ໃນໄລຍະທີ 1 ແມ່ນສຳເລັດ 100%, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີບາງໜ້າວຽກມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງດ້ານເຕັກນິກ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ສະນັ້ນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ຈຳເປັນນັ້ນທີ່ບໍ່ນອນໃນສັນຍາໄລຍະທີ 1 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງມາຮອດປັດຈຸບັນສຳເລັດ 129,8% ຫລື ເທົ່າກັບ 155,8 ຕື້ກີບ ໂດຍລື່ນຈາກມູນຄ່າອະນຸມັດ 35,8% ຕື້ກີບ.

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວ້າສືບຕໍ່ອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະທີ 2 ໂດຍສະເພາະວຽກກໍ່ສ້າງລະບົບຫົວງານ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດິນ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນລະດູຝົນທີ່ຈະມາຮອດນີ້.

H.E. Sonsay Siphandone monitors the progress of Huay Wang Hea Irrigation Project in Champasack province