ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມພະນັກງານຫຼັກແຫ່ງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທນ ທີ່ຈະລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

Dec 9, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມພະນັກງານຫຼັກແຫ່ງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທນ ທີ່ຈະລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ ໂດຍມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງພາຍໃນກະຊວງຜທ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນວາລະຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ເຖິງບັນດາທ່ານຈະລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໃຫ້ບັນດາທ່ານເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການເມຶອງແນວຄິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນບັນດາວຽກທີ່ໄດ້ຖຶກມອບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຶ່ອຮັບປະກັນເຖິງສອດຄ້ອງກັບວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກຳ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.