ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຜນການອາຊຽນ

Oct 20, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຜນການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການເລັ່ງລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ໂດຍມີລັດຖະມົນຕີແຜນການ 10 ປະເທດອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບັນດາຍຸດທະສາດແນວທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຍົກສູງການຮ່ວມມືຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນພັດທະນາໃນຂອບເຂດອາຊຽນ, ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາການລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາຖົດຖອຍ ແຫຼ່ງທຶນໃນການພັດທະນາມີຄວາມຈຳກັດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ສະນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ມີການວາງແຜນຮ່ວມກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າກວ່າເກົ່າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຂື້ນ ນອກຈາກນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນທິ່ຈະຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງອົງກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກແຜນພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ເພື່ອບັນລຸວາລະເພື່ອການພັດທະນາ 2030 (Global Agenda 2030) ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ລົງນາມຮ່ວມ ເພື່ອເລັ່ງລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ບົນພື້ນຖານການຄວາມເປັນເອກະພາບ ເພື່ອພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ພ້ອມກັນກ້າວໄປ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (Leave No One Behind).