ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານ ກອງປະຊູມຄົບຄະນະ ຄັ້ງ 11 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

Oct 20, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ  ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບທາງໄກ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງ 11 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ມີຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພົ້ນເດັ່ນຕາມການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕາມມະຕິກອງປະຊູມ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ ຫສນຍ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 148/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 11/02/2021 ທິດຊີ້ນໍາກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການສ້າງສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ,

ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວລາວ ເປັນພາຄີ (ສະມາຊິກ) ແລະ ນຳ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສອງຊາດລາວ-ຈີນ ຈຶ່ງສະເໜີການເຊື່ອມຈອດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ ຜ່ານທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ (Dry port) ແລະ

ມີການບໍລິການຮ່ວມກັນ ໃນການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄຸ້າຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວ ແລະ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການອອກແບບກໍ່ສ້ງທາງລົດໄຟ ແລະ ຈູດຕັດກັນກັບເສັ້ນທາງຫຼວງຕ່າງໆ ທີ່ກະທົບກັບສັງຄົມ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫລ້າ ຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ເພື່ອກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃນ 4 ແຫ່ງ ເພື່ອຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ ບໍ່ເຕັນ ຫາ ສະຖານີວຽງຈັນໃຕ້ (ທົ່ານາແລ້ງ) ມາຮອດວັນທີ 25 ສິງຫາ ປີ 2021 ສໍາເລັດ 95,65% (ທຽບໃສ່ເດືອນ 07/2021 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,83%)

ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ມີ ແຜນວຽກຈູດສຸມໃນການຈັດຕັ້ງໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າຄື:

  1. ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບ ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງກວດກາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເປີດໃຫ້ບໍລິການລົດໄຟລາວ-ຈີນ;
  2. ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດເອກະສານ 7 ລາຍເຊັນ ເພື່ອຂໍ ອະນູມັດເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງໂຄງການ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ;
  3. ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກັ່ຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງ ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ດໍາເນີນການໄກ່ເກັ່ຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງ ທາງເຂົ້າສະຖານີໂດຍສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານີສິນຄ້າ ແລະ ແລວທາງລົດໄຟ 2,80 ກິໂລແມັດ ທີ່ທ່ານາແລ້ງ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ;
  4. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມ, ຄະນະກໍາມະການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກປະມູນ, ຜູ້ອອກແບບ, ທີ່ປຶກສາຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມເຂົ້າສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ,ນ້ຳປະປາ, ໂທລະຄົມ ແລະ ລະບົບກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານ ໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ;
  5. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບ້ານຈັດສັນ 4 ແຫ່ງ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ໄດ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ;