ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດສົ່່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດສີນຄ້າ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ

Nov 27, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການລົງທືນ ແລະ ການຜະລິດສີນຄ້າ ຄັ້ງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2020 ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ: 1) ເພຶ່ອກຳນົດເນຶ້ອໃນກ່ຽວກັບທິດຊີ້ນຳໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສິດ ແລະ ໜ້າທີຂອງຄະນະໃນຂໍ້ຕົກລົງ 99/ນຍ ໃຫ້ເປັນແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ມີການແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຈະແຈ້ງ ຕະຫຼອດແຜນການດຳເນີນງານຈະສີ້ນສຸດ, 2) ເພຶ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ແລະ 3) ເພຶ່ອສ້າງເງືອນໄຂສະດວກສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີການຊີ່ນຳ-ນຳພາຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານໃນການເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດຢ່າງມີຈຸດສຸມ,ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢ່າງມີລະບອບແບບແຜນ, ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.ລະດັບຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການວາງແຜນດຳເນີນງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການລົງທືນ ແລະ ຜະລິດສີນຄາແມ່ນແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນແຕ່ລະດ້ານ, ກໍ່ຄືເນຶ້ອໃນທາງດ້ານສິດ ແລະ ໜ້າທີຂອງຄະນະສະເພາະກິດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄຶບໜ້າຂອງບັນດາວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 99/ນຍ, ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດ, ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃນການແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກຄະນະສະເພາະກິດ.