ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກົມປົກປ້ອງແຮງງານ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Sep 5, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

 

        ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022, ທີ່ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ກົມປົກປ້ອງແຮງງານ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໂດຍມີທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ວິໄລ ວົງຂະເສີມ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງໃນການເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງການສະຫະພັນກຳມະບານລາວໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະລະບົດບາດເປັນຕົ້ນສຶກສາອົບຮົມ,​ປຸກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນປົນພື້ນຖານປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບເຖິງການຜະລິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກຳມະບານ ແລະ ວຽກງານແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ຈາກກຳມະກອນຕາມລະດູການໃມຫ້ພັດທະນາເປັນກຳມະກອນອາຊີບ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການສະ  ໜອງຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານ ຢູ່ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ການຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບໃດໜື່ງທີ່ແນ່ນອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍຮັບກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ-ລັດ ວາງອອກ.

ໃນການເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ສອນປະເສີດ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ  ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັນ ມະນີແສງ ຫົວໜ້າກົມປ້ອງກັນແຮງງານ.