ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນລົງທຶນ

Mar 1, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2023, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ), ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກົມທະບຽບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂື້ນ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນກການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ,​ຮອງກົມ ແລະ ພະນັກງານທີກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານ ການບໍລິການ ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງລະບົບຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກໃນການລົງທຶນ, ການຂື້ນທະບຽບວິສາຫະກິດ ແລະ ທະບຽບອາກອນ ເຂົ້າເປັນລະບົບດຽວກັນເພື່ອແນ່ໃສບັບປຸງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຂອດຂັ້ນ, ໄລຍະເວລາການອອກອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ. ໃຫ້ກຽດເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ ວັນທະນາ ນໍລິນທາ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ (ຜທ) ແລະ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຫົວໜ້າກົມທະບຽບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືສະບັບນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ສ້າງກົນໄກປະສານງານ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລົງທຶນ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸຍາດລົງທຶນ ສຳປະທານ ແລະ ຂໍ້ມູນທະບຽບວິສາຫະກິດ, ໃນປີຜ່ານມາ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນໄດ້ມີການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຖານຂໍ້ມູນການລົງທຶນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນການລົງທຶນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ການລົງທຶນສຳປະທານ ທົ່ວປະເທດທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ. ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກ ຮ່ວມກັບ ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານການຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນການຂື້ນທະບຽບວິສາຫະກິດ ແລະ ການອະນຸຍາດໂຄງການສຳປະທານ ແລະ ຈະສຶບຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ.