ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOV) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດຢູ່ເຂດເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ

Nov 9, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2022, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOV) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການປູກຝັງ ແລະ  ລ້ຽງສັດຢູ່ເຂດເມືອງໂຂງ,ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນເນື້ອທີ່ 381,7255 ເຮັກຕາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ແອວທີ່ວີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດ

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ລາຕີ ສີສຸພັນນະວົງ ບໍລິສັດ ແອວທີ່ວີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດ, ທ່ານ ພູວັນ ສີສຸພັນນະວົງ ທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ແອວທີ່ວີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມໃບມອບສິດຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 236/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2022, ທີ່ມອບສິດໃຫ້       ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາ, ຕາງໜ້າເຊັນໂດຍ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ         ອິນຊີຊຽງໃໝ່  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍທ່ານ ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາງໜ້າບໍລິສັດເຊັນໂດຍ  ທ່ານ ທ່ານ ລາຕີ ສີສຸພັນນະວົງ ບໍລິສັດ ແອວທີ່ວີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດ ພະຍານທ່ານ ພູວັນ ສີສຸພັນນະວົງ ທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ແອວທີ່ວີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດ.