ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຊຸ ຈຸດທີ 1 (ເຊຊຸຕອນລຸ່ມ) ແລະ ຈຸດທີ 2 (ເຊຊຸຕາດສະພອງ, ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ອັດຕະປື)

May 9, 2024 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ  08 ພຶດສະພາ 2024, ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ມີ ພິທີເຊັນ ສັນຍາວ່າເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຊຸຈຸດທີ 1 (ເຊຊຸຕອນລຸ່ມ) ແລະ ຈຸດທີ 2 (ເຊຊຸຕາດສະພອງ, ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ອັດຕະປື) ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ໄຊຊະນະ ພະລັງງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍ່ຍັງມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ,​ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ,​ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ພະນັກງານທີກ່ຽວຂ້ອງຈາກບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂດຍອິງຕາມ ໃບມອບສິດຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 64/ນຍ, ລົງວັນທີ 09 ເມສາ 2024 ທີ່ມອບສິດໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາ, ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍ ທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງໆ ອັດຕະປື ກັບ ກັບ ບໍລິສັດ ໄຊຊະນະ ພະລັງງານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງຕາງໜ້າເຊັນໂດຍ ທ່ານ    ໄຊພອນ ວິຊາເທບ ປະທານ ບໍລິສັດ ໄຊຊະນະເອັນເນີຈີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານ ໂດຍ ທ່ານ ບຸນທະວີ ບຸນເລີດ    ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ບຸນເລີດເອັນເນີຈີ ແອນມາຍນິ້ງຈໍາກັດ ແລະ ທ່ານ ປະສົງ ລັດຕະນະ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ໄຊຊະນະ ເອັນເນີຈີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ.