ພິທີເຊັນບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສືກສາສຳຫຼວດເນຶ້ອທີດີນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການປູກໄມ້ແປກ, ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ແປກແບບທຳມະຊາດ ເພຶ້່ອກິດຢາງໄມ້ແປກ ແລະ ສ້າງໂຮງງານໄມ້ແປກ.

Dec 27, 2022 | Uncategorized @lo-la, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສືກສາສຳຫຼວດເນຶ້ອທີດີນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການປູກໄມ້ແປກ, ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ແປກແບບທຳມະຊາດ ເພຶ້່ອກິດຢາງໄມ້ແປກ ແລະ ສ້າງໂຮງງານໄມ້ແປກ ຢູ່ບ້ານ ຕັງລູ, ບ້ານ ບຣອງນ້ອຍ, ບ້ານບຣອງໃຫຍ່ ແລະ ບ້ານດາກປາເນີ ເມຶອງດາກຈຶງ ແຂວງ ເຊກອງ ໃນເນື້ອທີ່ 31.284 ເຮັກຕາ.

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດີດ ອີນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ຄຳປະກອນ ອຸເທນທະປັນຍາ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ອາລ່ຽນ ແຊ່ຕູ ປະທານສະພາ ບໍລິສັດ ດັກຈື້ງ ມາຍນີ້ງຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ທ່ານ ສົມລວຍ ປະດັບວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພີບີບີນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ທ່ານ ແສງທອງພະຈັນ ສີວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາພະນັກງານຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມໃບມອບສິດຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 257/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022 ທີ່ມອບສິດໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາຕາງໜ້າເຊັນໂດຍທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອີນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ , ທ່ານ ຄຳປະກອນ ອຸເທນທະປັນຍາ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງເຊກອງ ແລະ  ຕາງໜ້າບໍລິສັດເຊັນໂດຍ ທ່ານ ອາລ່ຽນ ແຊ່ຕູ ປະທານສະພາ ບໍລິສັດ ດັກຈື້ງ ມາຍນີ້ງຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ເຊັນເປັນພະຍານໂດຍ ທ່ານ ສົມລວຍ ປະດັບວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພີບີບີນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ທ່ານ ແສງທອງພະຈັນ ສີວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ.