ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຕ່າງໜ້າເຊັນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ແລະ ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ.

Aug 10, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ ສົນໃຈລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຂະໜາດ 1.000 ເມກາວັດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງແຂວງເຊກອງ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ສອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ ໂດຍສະເພາະດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຖ້າສໍາເລັດການສໍາຫຼວດໃນດ້ານຕ່າງໆ ຈະສົ່ງຜົນການສໍາຫຼວດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານບວກ ຫຼື ດ້ານລົບໃຫ້ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຖ້າລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ສອງບໍລິສັດຈະມີການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 15 ຕື້ກີບ  (1,7 ລ້ານໂດລາ) ແລະ ຄາດວ່າຈະມີການສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2027.