ພິທີເປີດແຜນງານ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໃນແຜນງານການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ ໃນ ສປປ ລາວ

by | Jun 23, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ | 0 comments

 

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດແຜນງານ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມ ລະຫວາ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໃນແຜນງານການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ ໃນ ສປປ ລາວ ສົກປີ 2022-2026 ຂື້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທ່ານ ແກຣມ ບັກເລ ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳ ປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ມີທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງພິທີໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສົກປີ 2017-2021 ເພື່ອນໍາສະເໜີແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອສົງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ ໃນ ສປປ ລາວ ສົກປີ 2022-2026 ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຮ່ວມມືໃນໄລຍະໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ ເຊີ່ງສະແດງອອກໃນບັນດາຄຳເຫັນຂອງບັນດາທ່ານການນຳກະຊວງ ຂະແໜງການທີ່ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາບັນດາແຮງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຖືເປັນວຽກບຸລິມະສິດຂອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນກຳລັງຊຸກຍູ້ດ້ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນວາລະຂອງການພັດທະນາແຮງງານ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແຜນງານຮ່ວມມືໃນໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ການຫຼຸດຜົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ວຍພັດທະນາ.