ພິທີເປີດໂຕນໍາໃຊ້ ແອັບພິເຄຊັນ ຕິດຕາມເອກະສານຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ຢ່າງເປັນທາງການ

Feb 21, 2024 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເພື່ອສຶບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ,ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່, ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ, ຄຽງຄູ່ກັບ ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ການປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ການໃຫ້ບໍລິການຂອງຫ້ອງການປະຕູດຽວ ກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ. ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກ ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງວຽກງານ ການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ ວັນທີ 21/01/2022. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໄດ້ ພັດທະນາ ສ້າງແອັບພິເຄຊັນຕິດຕາມເອກະສານຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນການຕິດຕາມເອກະສານຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ຕັ້ງແຕ່ ຂັ້ນຕອນມາຍື່ນຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ທີ່ຫ້ອງການປະຕູດຽວ, ການຂໍຄຳເຫັນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດການລົງທຶນ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງໂຄງການປັບປຸງການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຢືນຍົງ (PEA) ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2024, ທີ່ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນນາມເປັນ ຫ້ອງການການບໍລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕນໍາໃຊ້ ແອັບພິເຄຊັນຕິດຕາມເອກະສານຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນຢ່າງເປັນທາງການ  ເພື່ອນໍາໃຊ້ ລະບົບດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຕິດຕາມເອກະສານຂໍອະນຸ ຍາດລົງທຶນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນພິທີເປີດໂຕຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ນອກນັ້ນຍັງມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ໃຫ້ກຽດມີຄໍາເຫັນວ່າ: ແອັບພິເຄຊັນຕິດຕາມເອກະສານຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມການປະກອບຄຳເຫັນຈາກ ຂະແໜງການເພື່ອໃຫ້ສາມາດພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ. ການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວ ເປັນການຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການໃຫ້ການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ”.